Om företaget

Företagets grundpelare och arbetssätt

KAL – Kunskap, Arbete, Lärdom

Enskild individ

Affärsidén är att genom våra behandlingsmetoder och Rosenrörelser nå ut till den enskilda individen så att han eller hon kan utveckla bättre självkännedom både fysiskt och emotionellt och därmed starta sin egen utvecklingsprocess.

Genom denna kunskap kan man få spänningar och belastningar att minska. När kunskapen och kännedomen finns använder individen själv dessa redskap, vilket leder till att en förbättring av hälsan sker både fysiskt och emotionellt.

Att involvera sig själv i den egna hälsan gör att välmående ökar och utveckling sker. Detta ger både en fördjupning och en förståelse för den egna personen i processen.

Med denna givna kunskap kan individen själv ta hand om sin person/kropp och minska belastningar som både är fysiska och emotionella till följd av att individen blir mer fri i sin kropp, vilket ger större möjligheter i livet.

Företag

Målet är att nå ut till de anställda och företagsledning om den ”egna människan” och genom våra behandlingsmetoder och Rosenrörelser hjälpa varje individ att utveckla bättre självkännedom, både fysiskt och emotionellt i sin egen utvecklingsprocess.

När denna kunskap och kännedom finns används dessa redskap av individen själv för att minska sina belastningar. Detta ger en förbättring av hälsan som kommer företaget tillgodo genom en friskare, gladare och mer arbetsför individ.

Att involvera sig själv i den egna hälsan gör att välmåendet ökar och utveckling sker. Detta ger en fördjupning i den egna personen samt en förståelse för varandra på företaget.

Med denna kunskap kan individen själv ta hand om sin person/kropp och minska belastningar som både är fysiska och emotionella. Detta får till följd av att individen blir mer fri i sin kropp, vilket ger större möjligheter i livet. Detta i sin tur får som följd att företaget gör stora vinster både ekonomiskt, prestationsmässigt och individuellt.

 

Din bästa FRISKVÅRDSINVESTERING!